Jednání se zájemcem o službu

První kontakt bývá zpravidla telefonický, je domluvená schůzka. Na ní se vzájemně předávají informace. Zjišťuje se proč a jak chce zájemce službu využít, jeho zdravotní stav, sociální situace. Je seznámen s možnostmi služby, nabídkou a cenou jednotlivých činností a úkonů, s právy a povinnostmi obou stran, dalšími informacemi. Jsou mu ponechány písemné informace a čas na rozmyšlenou, domluven další termín schůzky. Jednání se mohou opakovat, dokud se zájemce nebude schopen sám informovaně o poskytování služby rozhodnout. Poté je sepsána smlouva a zavedena služba. Někdy je nutno zahájit službu okamžitě z naléhavých důvodů.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O VYUŽITÍ SLUŽBY ODMÍTNUTÍ ZAJEMCE O SLUŽBU