Pečovatelská služba Věra Prokopová Vsetín skončila. Služba se mění na Asistent sociální péče Věra Prokopová.

Hlavní strana

Vítejte na stránkách PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Prokopová Věra.

Služba je terénní, působící ve Vsetíně od 1. 12. 2009.

Poskytuje se v domácnostech uživatelů. Je soukromá s malou kapacitou umožňující individuální přístup.

Pod vlivem stáří, tělesného postižení, chronického onemocnění se každý z nás může dostat do nepříznivé životní situace, kdy potřebujeme pomoc, podporu a pochopení. Chceme i nadále setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí. Chceme o sobě sami rozhodovat, mít svá práva a povinnosti, odpovědnost za sebe samé.

Potřebujeme pečovatelskou službu, která nám pomůže v tom, co již sami těžko zvládneme a pomalu pomůže naplňovat malé osobní cíle, třeba navštívit společenskou událost, jít s Klubem důchodců na malou pěší apod. Pro jiného třeba jen vyjít ze svého bytu či domu, obejít blok, projít se po zahradě, dojít si sám k využití veřejných služeb.Rovněž potřebujeme radu, jak to či ono vyřídit, kde to zařídit, na co máme nárok.